Βιβλίο έντυπο
New York City
1892

Moby-Dick, or, the white whale - New York City: United States Book Company, 1892

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Melville, Herman (1819-1891)
    1. New York City
    1. United States Book Company
  3. 1892